2017

Sprawdź pogodę >>>


 
 
 
 
 

 Zobacz archiwum wiadomości z innych lat >>>

 

2017-05-15

Zaproszenie na Rajd Klubowy "Przez najwyższe wzniesienia Pogórza Strzyżowskiego"

28 maja 2017r. (niedziela) pokonamy wspólnie kolejny, ok. 25-kilometrowy odcinek żółtego szlaku na Pogórzu Strzyżowskim. Wyruszymy z Niewodnej, w której zakończyliśmy nasz poprzedni rajd. Tym razem czeka nas wędrówka m.in. przez Szufnarową i fragment lesistego Pasma Klonowej Góry na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Zdobędziemy owiane legendami, tajemnicze wzgórze Chełm (528 m n.p.m.), a także najwyższe wzniesienie Pogórza Strzyżowskiego, Bardo (534 m n.p.m. ). Kolejnymi miejscowościami na naszej trasie będą Huta Gogołowska, Gogołów, w którym zobaczymy cenny drewniany kościół pw. św. Katarzyny z XVII wieku, oraz Bieździedza z zabytkowym XV-wiecznym kościołem pw. Świętej Trójcy, ostatni punkt wycieczki pieszej. W drodze powrotnej zatrzymamy się w miejscowości Wiśniowa gdzie pooglądamy dwór klasycystyczny z przełomu XVIII i XIX wieku, barokową oficynę z XVIII wieku, stajnie podworskie z XVIII wieku, oraz zabytkowy park z szeregiem kilkusetletnich drzew objętych ochroną pomnikową (wśród nich - Dąb Józef , który ma 650 lat, 30 m wysokości i 675 cm obwodu). Zapraszamy wszystkich chętnych! Zapisy z wpłatą wpisowego w wysokości: 40 zł. (członkowie PTTK ), 45 zł. (pozostałe osoby) przyjmowane są w biurze naszego Oddziału przy ul. Waygarta 3, tel. 16 678 53 74 do dnia 25 maja br. Zbiórka o godz.
6.20 na przystanku MPK ul.Piłsudskiego (koło budynku Nr 11)  , wyjazd 6.30.

 


 

2017-05-15

PTTK zaprasza na rajd rowerowy z cyklu ,,Szlakiem Sanktuariów Maryjnych Podkarpacia - Tuligłowy”
Regulamin rajdu

1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego
,, Karpaty ” 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

2. Trasa rajdu
Rajd rowerowy przebiegać będzie na trasie: Przemyśl, Bełwin, Wola Maćkowska, Wola Rokietnicka, Tuligłowy, Czelatyce, Rokietnica, Maćkowice, Przemyśl (ok. 70 km).
Zbiórka uczestników w dn. 20.05.2017 r. (sobota) o godz. 800 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 815.

3. Cel imprezy
Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku. Poznanie historii, zabytków architektury sakralnej oraz walorów krajoznawczych Ziemi Przemyskiej.

4. Warunki uczestnictwa
Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział miłośnicy spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

5. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,
lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.

6. Informacje dodatkowe
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości, suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki.
Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 18 km/h

7. Postanowienia końcowe
Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.
Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!
Sekcja Turystyki Rowerowej
Zapraszamy !!!!

 


 

2017-05-08

Relacja z rajdu Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” do Jeziorek Duszatyńskich
W dniu 06.05.2017r. grupa 22 członków i sympatyków Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”, w ramach uroczystych obchodów z okazji 110-lecia powstania Jeziorek Duszatyńskich i 60. rocznicy ustanowienia rezerwatu „Zwiezło", wyruszyła na trasę Wysokim Działem z Turzańska przez Chryszczatą, Jeziorka Duszatyńskie do Duszatyna.
Z Przemyśla wyjechaliśmy wynajętym busem, który zawiózł nas na miejsce startu do Turzańska. Tam zwiedziliśmy cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dzięki panu Aleksandrowi, który udostępnił cerkiew do zwiedzania oraz wygłosił krótki wykład, poznaliśmy historię i zabytki tej pięknej budowli z 1803r.
Rajd rozpoczęliśmy przy pięknej pogodzie z Przełęczy na Karczmisku (609 m n.p.m.), następnie wędrowaliśmy szlakiem niebieskim przez Hruń (830 m n.p.m) na Chryszczatą (998 m n.p.m.). Tam „dopadła” nas burza z piorunami, ulewnym deszczem i gradem. Jednak każdy z nas posiadał odpowiednią odzież przeciwdeszczową, więc bardzo nie zmokliśmy, a burzę potraktowaliśmy jako jeszcze jedną górską przygodę, która tylko dodała hartu wszystkim uczestnikom. Z Chryszczatej ruszyliśmy czerwonym szlakiem do Jeziorek Duszatyńskich, gdzie zorganizowany był zlot gwieździsty PTTK. Wypogodziło się. Podziwialiśmy las w pełnej jego krasie – soczystą świeżą zieleń, wezbrane po burzy górskie potoki, refleksy światła na kroplach spływających z zielonożółtych bukowych liści. Wdychaliśmy świeże, zjonizowane powietrze. W dobrych nastrojach dotarliśmy do Jeziorek Duszatyńskich aby podziwiać ich tajemniczy, magiczny urok i ten niepowtarzalny malachitowo – szmaragdowy kolor. Stąd było już niedaleko do Duszatyna, wędrowaliśmy wzdłuż potoku Olchowatego, po drodze należało pokonać kilka większych i mniejszych wezbranych potoków. Naszym przewodnikiem była kol. Jola Kawalec, która w profesjonalny sposób prowadziła grupę, przekazując nam ciekawe informacje o mijanych miejscach i ich historii.
W Duszatynie uczestniczyliśmy w obchodach z okazji 110-lecia powstania Jeziorek Duszatyńskich i 60. rocznicy ustanowienia rezerwatu „Zwiezło". Rozstawiono namiotowe stoiska dla publiczności (m.in. Lasy Państwowe, Straż Pożarna), odbywały się biegi długodystansowe, zawody drwali, pokazy ratownictwa drogowego, GOPR-u, tyrolka, konkursy, zabawy i inne atrakcje. Można było posłuchać występów zespołów, bardów i piosenkarzy, którzy prezentowali poezję śpiewaną i piosenki turystyczne.
Panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy poczęstowały każdego z nas pysznym bigosem. Spotkaliśmy wielu kolegów i koleżanek z zaprzyjaźnionych PTTK-ów z terenu Podkarpacia.
W godzinach wieczornych, pełni pozytywnych wrażeń, dotarliśmy busem do Przemyśla.
Dziękujemy wszystkim za wspólną wędrówkę. Zapraszamy na kolejne rajdy organizowane przez nasz Klub. Galeria zdjęć z rajdu tutaj
Zarząd KG „Karpaty”
Relację spisał kol. Andrzej Ukleja

 


 

2017-05-05

Relacja z rajdu „Rowerem z Biało – Czerwoną” 02.05.2017.

Wtorek 02.05.2017 Dzień Flagi Państwowej był dniem pracy, lecz duże grono przemyskich cyklistów stawiło się na starcie rajdu, aby w ten sposób zamanifestować cześć i przywiązanie do barw narodowych. Postanowiono dzień ten uczcić aktywnie, biorąc udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze przy współudziale Urzędu Miasta Przemyśla.. O godzinie 10 na placu Orląt Przemyskich, przy dźwiękach orkiestry odbyła się uroczystość podniesienia Flagi Państwowej. Następnie w sposób uroczysty harcerze wraz ze strzelcami przenieśli 50 metrową flagę państwową do Rynku Starego Miasta, gdzie nastąpiło jej złożenie i przekazanie do ratusza.
Pan Prezydent Robert Choma po krótkim, patriotycznym przemówieniu dał sygnał do startu. Grupa 29 cyklistów z zgodnie z przepisami ruchu drogowego, w tempie turystycznym, skierowała się trasą Green Velo do Wyszatyc, a następnie Walawy. Stąd drogami o bardzo małym natężeniu ruchu samochodowego i drogami gruntowymi dotarli do Małkowic i Żurawicy. W Buszkowicach wykorzystując ponownie trasę wschodniego szlaku rowerowego dotarli do mety w Przemyślu.

Peleton rowerzystów godnie prezentował się na trasie przejazdu, wielu uczestników przywdziało ubiory w barwach narodowych, a wszystkim kolarzom na rowerach powiewały chorągiewki biało-czerwone
Relację spisał i zdjęcia wykonał: Jan Paradysz. Galeria zdjęć z rajdu
tutaj

 


 

2017-05-05

Dziś na Cmentrzu na Zasaniu pożegnaliśmy naszego klubowego kolegę Tomka Sykałę. Dziękujemy wszystkim , którzy przybyli by towarzyszyć Jemu w ostatniej drodze... Galeria tutaj

 


 

2017-05-04

Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że odszedł od nas Tomek Sykała, długoletni członek Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”, wspaniały kolega i towarzysz wspólnych wędrówek.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 5 maja 2017r. o godz. 13.00 na Cmentarzu na Zasaniu w Przemyślu.
Andrzej Ukleja

 


 

2017-04-28

PTTK o/Przemyśl oraz KG KARPATY zaprasza na rajd rowerowy „Poznaj Ziemię Przemyską”

Regulamin rajdu

1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Koło Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego
,,Karpaty” 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

2. Trasa rajdu
Rajd rowerowy przebiegać będzie na trasie: Przemyśl, Maćkowice, Tapin, Zamiechów, Radymno, Sośnica, Niziny, Wyszatyce, Przemyśl (ok. 65 km).
Ocena trudności: łatwa.
Zbiórka uczestników w dn. 01.05.2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 9.15

3. Cel imprezy
Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku. Poznanie historii, zabytków oraz walorów krajoznawczych Ziemi Przemyskiej. Zdobywanie punktów do odznaki turystyczno – krajoznawczej ,,Znam Ziemię Przemyską”.

4. Warunki uczestnictwa
Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział miłośnicy spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie. Wymagane jest dobre przygotowanie fizyczne.

5. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,
lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.

6. Informacje dodatkowe
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości (członkowie PTTK legitymację), suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki.
Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 18 km/h

7. Postanowienia końcowe
Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.
Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!
Koło Turystyki Rowerowej
ZAPRASZAMY ! ! !

 


 

2017-04-27

Klub Górski PTTK „Karpaty”
zaprasza na rajd pieszy do Jeziorek Duszatyńskich w Bieszczadach w dniu 06.05.2017r (sobota)
W nawiązaniu do obchodów 110-lecia powstania Jeziorek Duszatyńskich i 60-tej rocznicy utworzenia rezerwatu przyrody „Zwiezło", które odbędą się 06 maja 2017 r. w Duszatynie i przy Jeziorkach Duszatyńskich, Klub Górski PTTK „Karpaty” zaprasza na rajd klubowy trasą nr 2: Turzańsk
Przełęcz na Karczmisku 609 m n.p.m. (nad Turzańskiem) – Hruń (830 m n.p.m.) – Chryszczata (998 m n.p.m.) –
Jeziorka Duszatyńskie – Duszatyn.
Czas przejścia 4,5 godz., 13 pkt. GOT.
Szlak niebieski, a następnie na prawo szlak czerwony.
W programie: Przejazd busem do Turzańska - zwiedzanie cerkwi w Turzańsku, przejście w/w trasy, udział w obchodach z okazji 110-lecia powstania Jeziorek Duszatyńskich i 60. rocznicy ustanowienia rezerwatu „Zwiezło".        Program na stronie:
http://www.komancza.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/duszatynskie-zwiezlo#.WQG8i7j5M6B
Koszt przejazdu ok. 30 zł. przy liczbie co najmniej 15 osób, ok. 25 zł. przy liczbie 20 osób – płatny indywidualnie w busie. Zapisy telefonicznie lub osobiście w biurze PTTK w Przemyślu do dnia 04.05.2017r.
Wyjazd z parkingu obok pomnika Orląt Przemyskich w dniu 6.05.2017r. (sobota) o godz. 8.00 Przewidywany powrót do Przemyśla ok. godz. 20.00
Organizator rajdu: kol. Andrzej Ukleja
Przewodnik: kol. Jolanta Kawalec

Zapraszamy
Z turystycznym pozdrowieniem – Zarząd KG PTTK „Karpaty”

 


 

2017-04-27

Dnia 10 maja 2017 (środa) zapraszamy wszystkich członków i sympatyków KG KARPATY na zebranie, które rozpocznie się o godzinie 18tej w siedzibie PTTK o/Przemyśl przy ul.Waygarta 3 (Dom Wycieczkowy).

 


2017-04-15

kartka


 

2017-03-26

Nie zważając na prognozy pogody w 16 osobowym składzie udaliśmy się na kolejny pieszy rajd Klubu Górskiego "KARPATY" PTTK. Dziś celam naszej wędrówki było Pogórze Strzyżowskie, a dokładniej odcinek pomiędzy Czudcem a Niewodną. Pomimo wczesnej pory dodatkowo "wzmocnionej" przez zmianę czasu z zimowego na letni rankiem busem udaliśmy się do Czudca, gdzie kilka minut po wyruszyliśmy na wędrówkę. Po zmianach przebiegu szlaku żółtego dokonanego przez PTTK o/Rzeszów pierwszy odcinek wycieczki odbył się wzdłuż głównej drogi do miejscowości Nowa Wieś, gdzie weszliśmy na szółty szlak, który poprzez Łętownię i Tropie doprowadził nas do celu. W sumie przeszliśmy około 24km delektując się widokami, wypatrując słoneczka na pochmurnym niebie oraz szukając uktytych przez "chochliki" znaków szlaku.  Fotki z rajdu do pooglądania TUTAJ.                                                                                                Andrzej Klimko

 


 

2017-03-26

Sezon rowerowy z Sekcją Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego „Karpaty” PTTK rozpoczął się w tym roku niemal z chwilą nastania kalendarzowej wiosny, bo 25 marca. Na starcie wiosennego rajdu pojawiło się 23 miłośników wycieczek rowerowych, jedna z uczestniczek dojechała na trasie. Dla niektórych uczestników miał być to pierwszy rowerowy wypad, inni natomiast mieli w swoich nogach już dziesiątki przejechanych w tym roku kilometrów. Niemniej jednak, każdy ochoczo wyruszył w trasę, by cieszyć się wiosną, słońcem, wiatrem we włosach i wspólnym towarzystwem.
Grupa udała się w kierunku Młodowic, mijając po drodze Hermanowice i Kupiatycze. W Młodowicach zwiedzili z zewnątrz drewnianą cerkiew prawosławną, a następnie udali się do Kłokowic, gdzie dzięki uprzejmości miejscowego duchownego zwiedzili drewnianą cerkiew prawosławną pw. Opieki MB z pięknym oryginalnym ikonostasem.. Następnie skierowali się do Fredropola, gdzie zwiedzili ruiny renesansowego zamku Komarnickich. Tutaj w sąsiedztwie malowniczych ruin rezydencji nastąpił dłuższy odpoczynek, połączony z posiłkiem. Spokojna okolica, świergot ptaków zachęcały do tego, by w pełni korzystać z uroków wiosny, a tym samym pozwalały zapomnieć o miejskim gwarze
Kolejnym etapem podróży była wieś Kniażyce z drewnianym kościółkiem, obecnie w remoncie, skąd cykliści drogą gruntową udali się do miejscowości Witoszyńce i Grochowce. Z Nehrybki wykorzystując po części drogę dla rowerów dotarli do mety w Przemyślu. Była to udana wycieczka rowerowa, pogoda w dniu tym dopisała, było dość słonecznie i w miarę ciepło.
Duże słowa uznania należą się turystom kolarzom z zaprzyjaźnionego Jarosławia, którzy „na kołach” przyjechali do Przemyśla i wrócili do domu, specjalnie po to, aby towarzyszyć nam w rajdzie Powitania Wiosny. Foty z rajdu do pooglądania TUTAJ
 Jan Paradysz

 


 

2017-03-26

Klub Górski „Karpaty” i AGP „ROVIN” Zapraszają na wycieczkę: 29.04 – 03.05 20217 r. Majówka na Świdowcu
swidowiec

Dzień 1. Wyjazd z Przemyśla o godzinie 4:30 dojazd do Medyki, przejście przez przejście piesze granicy. Przejazd busem zapewnionym przez stronę ukraińską do miejscowości Maniawa. Śniadanie we własnym zakresie. Zwiedzanie monastyru. Przejście piesze do Maniawskiego wodospadu (18 m wysokości ) i wodospadów Buhtivetskyh (7 i 10 m wysokości). Długość trasy 15 km. Czas przejścia 5-6 godzin. Przejazd do wsi Jasinia. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 2. Śniadanie. Wyjście na Dragobrat przez góry: Wielki Kociol 1770 m, Stig 1704. Długość trasy 16 km. Czas przejścia 8 godzin. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3. Śniadanie. Przejście piesze do wsi Kwasy przez góry: Bliźnicaa 1881 m, Stara 1472 m. Długości trasy 19 km. Czas przejścia 8 godzin. Przejazd do Rachowa. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień 4. Śniadanie. Przejazd do "Geograficznego Centrum Europy". Przejazd do wsi Dilowe. Połonina Łysocha, Pop Iwan (1938 m) Szczerban (1793 m), Polonynka (1625 m). Długość trasy 17 km. Czas przejścia 6 godzin. Powrót do Rachowa. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień 5. Śniadanie. Powrót do Polski. Po drodze wyjście na skały Dobosza we wsi Bubniszcze. Kolacja we własnym zakresie.
Koszt wycieczki:
590 zł – członkowie PTTK 738- zł niezrzeszeni w PTTK
● W ramach ceny zapewnia się: 4 obiadokolacje, noclegi w agroturystyce,4 śniadania, 5 przekąsek obiadowych (prowiant w góry) opiekę przewodnika i pilota, bilety wstępu do atrakcji turystycznych. Ubezpieczenie wykupione w Polsce (KL 10 000 euro, NNW 2 000 euro, Bagaż 200 euro) Cena nie zawiera:
● pierwszy dzień śniadanie;
● piąty dzień kolacja;

Ważne !!!
Bardzo dobra kondycja fizyczna, odpowiedni ubiór, własna apteczka, własny prowiant (posiłki nie objęte ceną) . 30 dni wcześniej należy przekazać dane zawarte w paszporcie w celu uzyskania pozwolenia na przejście pasmem granicznym.
Zapisy do 8.04.2017

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania ważnego paszportu oraz do stosowania się do obowiązujących przepisów celnych.
Zapisy są prowadzone w Biurze O/PTTK ul. Waygarta 3 do dnia 08.04.2017 r. Przy zapisie należy podać dane do ubezpieczenia oraz dokonać opłaty. Osoby zgłaszające się telefonicznie zobowiązane są do wpłat przelewem lub osobiście należności za wycieczkę najpóźniej w terminie 08.04.2017. Po tym terminie będą skreślane z listy uczestników wycieczki.
Organizatorem i pilotem jest Jolanta Kawalec.
ZAPRASZAMY

 


 

2017-03-26

    Klub Górski „Karpaty” i AGP „ROVIN”
Zapraszają na wycieczkę: 22.04 – 23.04.2017r. (sobota, niedziela). Ukraina Roztocze –Żółkiew- Lwów

Dzień 1.Wyjazd z Przemyśla o godzinie 5:30 dojazd do Medyki, przejście przez przejście piesze granicy. Przejazd busem zapewnionym przez stronę ukraińską do wsi Stradycz. Śniadanie we własnym zakresie. Zwiedzanie kompleksu klasztornego, jaskini. Przejazd do wsi Młynki. Wycieczka po rezerwacie "Roztocze", przejście do klasztoru leśnego w Krechowie. Długość trasy 10 km. Czas przejścia: 3,5 godziny. Zwiedzanie byłego obiektu wojskowego, ale teraz obiektu wypoczynkowego - "Kozulka" Przejazd do Żółkwi. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień 2. Śniadanie. Spacer po Żółkwi: zamek, kościół, cerkiew, synagoga. Przejazd do Lwowa. Krótki spacer po Lwowie. Czas wolny. Obiad we własnym zakresie. Powrót do Polski, przejście piesze przez granicę. Przejazd busem do Przemyśla w późnych godzinach wieczornych.Udział w wycieczce wymaga dobrej kondycji fizycznej i odpowiedniego stroju do przejścia pieszego. Koszt wycieczki:
190 zł – członkowie PTTK 236 - zł niezrzeszeni w PTTK
W ramach ceny zapewnia się: obiadokolację, nocleg, śniadanie, opiekę przewodnika i pilota, bilety wstępu do atrakcji turystycznych. Ubezpieczenie wykupione w Polsce (KL 10 000 euro, NNW 2 000 euro, Bagaż 200 euro)
Cena nie obejmuje: śniadania w pierwszy dzień, obiadu w drugi dzień.
Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania ważnego paszportu oraz do stosowania się do obowiązujących przepisów celnych.
Zapisy są prowadzone w Biurze O/PTTK ul. Waygarta 3 do dnia 19.04.2017 r. Przy zapisie należy podać dane do ubezpieczenia oraz dokonać opłaty. Osoby zgłaszające się telefonicznie zobowiazane są do wpłat przelewem lub osobiście należności za wycieczkę najpóźniej w terminie do trzech dni. Po tym terminie będą skreślane z listy uczestników wycieczki.
Organizatorem i pilotem jest Jolanta Kawalec.

 


 

2017-03-23

Dnia 05 kwietnia 2017 (środa) zapraszamy wszystkich członków i sympatyków KG KARPATY na zebranie oraz pokaz zdjęć Jolanty Kawalec ,

                        
- Karpaty Wschodnie -

Początek zebrania o godzinie 18tej w siedzibie PTTK o/Przemyśl przy ul.Waygarta 3 (Dom Wycieczkowy).

 


 

2017-03-23

                  PTTK o/Przemyśl   /   KG KARPATY

                              zaprasza na rajd rowerowy
               „Otwarcie sezonu turystycznego -Powitanie wiosny”

Regulamin rajdu
 
1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego
,, Karpaty ” 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

2. Trasa rajdu
Przemyśl, Hermanowice, Fredropol, Kormanice, Grochowce, Pikulice, Przemyśl (ok. 35 km).

Zbiórka uczestników w dn. 25.03.2017 r. (w sobotę) o godz. 1045 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 1100.

3. Cel imprezy
Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku.

4. Warunki uczestnictwa
Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział miłośnicy spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

5. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,
lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.

6. Informacje dodatkowe
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości (członkowie PTTK legitymację), zapasową dętkę lub łatki.
Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h

7. Postanowienia końcowe
Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.

Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!

 


 

2017-03-06

 

Klub Górski PTTK "Karpaty" zaprasza na rajd klubowy, który odbędzie się w dniu 26 marca br.(niedziela). Zamierzamy kontynuować zapoczątkowaną przez Harnasia w 2014r. wędrówkę żółtym szlakiem przez malownicze Pogórze Strzyżowskie. Pokonamy około 20 kilometrową trasę z Czudca do Niewodnej poprzez Nową Wieś, Łętownię, Tropie i Tułkowice. W drodze powrotnej  (jeśli będzie czas) zatrzymamy się na krótki postój w karczmie Pod Semaforem w Bachórzu. Zapisy do dnia 22 marca (środa) w biurze naszego Oddziału przy ul.Waygarta 3, tel. 16 6785374. Odpłatność: członkowie PTTK - 25zł, pozostałe osoby - 32zł. Zbiórka uczestników o godz. 6.20 przed Oddziałem (ul.Waygarta 3), odjazd godz. 6.30. Zapraszamy.


 

2017-02-21

Dnia 01 marca 2017 (środa) zapraszamy wszystkich członków i sympatyków KG KARPATY na zebranie, które rozpocznie się o godzinie 18tej w siedzibie PTTK o/Przemyśl przy ul.Waygarta 3 (Dom Wycieczkowy).

 


 

2017-02-06

W lutym bieżącego roku Klub Górski Karpaty przy PTTK w Przemyślu obchodzi 15 rocznicę powstania. Z tej okazji,  w dniu 5.02.2017r.  pomimo bezustannie padającego deszczu, grupa 26 osób, członków i sympatyków naszego klubu, przejechała wynajętym busem do Chotyńca. Tam zwiedziliśmy drewnianą greckokatolicką cerkiew parafialną z 1615r., wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bardzo ciekawie opowiadali o niej koleżanki Jola i Krysia oraz kolega Zbyszek, z którego to inicjatywy tam dotarliśmy. Następnie grupa 17 osób pod przewodnictwem naszej koleżanki Ali ze Stubna, pomimo stale padającego deszczu,  przemierzyła pieszo szlak od Kalnikowa  poprzez jaz na Wiszni do Stubna. Tutaj, przy Stadninie Koni,  spotkaliśmy się w Sali Kominkowej gospodarstwa agroturystycznego „Weresiówka” . Gospodarze przygotowali dla nas ognisko,  kiełbaski, gorące napoje. Z uwagi na to, że nie było warunków do przeprowadzenia kuligu, gospodarze udostępnili do przejażdżki po Stubnie bardzo stylową bryczkę, zadaszoną i zaprzężoną w piękne konie. Podczas „urodzinowego” wieczoru w Sali Kominkowej Stadniny Koni w Stubnie wspominaliśmy niezapomniane chwile, które przeżyliśmy wspólnie podczas setek kilometrów wspólnie przebytych szlaków turystycznych i bezdroży. Osobną część wieczoru poświęciliśmy pamięci naszego kolegi Dariusza Hopa, Prezesa Klubu Górskiego, który odszedł od nas 28.01.2017r. Kolega Mieczysław przygotował z tej okazji specjalne wystąpienie.

Zadowoleni i usatysfakcjonowani wróciliśmy  wieczorem do Przemyśla.  Autor  A.Ukleja    Fotki z rajdu do pooglądania tutaj

 


 

2017-02-04

Zapraszamy wszystkich członków KG KARPATY na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Przemyskiego Oddziału PTTK im.M.Orłowicza, który odbędzie się dnia 17 lutego (piątek) 2017r. o godz. 16.30 w Klubie Osiedlowym przy ul.Glazera 10 w Przemyślu.

 

 

2017-01-31

Dziś pożegnaliśmy naszego przyjaciela Darka. Brak słów, by wyrazić
smutek, ból i poczucie pustki, której nikt i nic nie wypełni....
Pamięć o Nim pozostanie na zawsze żywa w naszych sercach.  Dziękujemy
wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby towarzyszyć Harnasiowi w
ostatniej drodze.....

 


 

2017-01-29

W dniu 28 stycznia 2017r. odszedł nasz kolega Dariusz Hop.Założyciel KG KARPATY. Znakomity przewodnik , kolega i towarzysz niezliczonych kilometrów przedreptanych nie zawsze przy ładnej pogodzie. Msza św.odbędzie się we wtorek dnia 31 stycznia br. o godz.8.00  w kościele o.Karmelitów , pogrzeb w o godz. 15.00 na Cmentarzu Głównym.

 


 

2017-01-21

Dnia 01 luty 2017 (środa) zapraszamy wszystkich członków i sympatyków KG KARPATY na zebranie, które rozpocznie się o godzinie 18tej w siedzibie PTTK o/Przemyśl przy ul.Waygarta 3 (Dom Wycieczkowy).

 


 

2017-01-16

KG PTTK "KARPATY" Przemyśl zaprasza wszystkich członków i sympatyków na:

                                    KULIG

który odbędzie się dnia 05 lutego (niedziela) w m.Stubno. Kulig przeprowadzi Stadnina Koni w Stubnie, która zapewnia zaprzęg konny, sanie / sanki, miejsce na ognisko, napoje , kiełbasę oraz możliwość korzystania z sali kominkowej. Całkowity koszt imprezy wynosi: 37 zł. dla członków PTTK , dla pozostałych osób: 46zł. W razie braku śniegu zostanie przeprowadzony rajd pieszy w okolicach Stubna zakończony ogniskiem i przejażdzką bryczką w Stadninie Koni w Stubnie. Przejazd do Stubna busem firmy NATURA o godz.11.05 z przystanku przy ul.Sportowej, powrót tym samym busem o godz.18.20.  Jest możliwość powrotu o godzinie 20.35 na koszt własny. Zapisy do dnia 31.01.2017r. w biurze PTTK przy ul.Waygarta.

Koordynatorem imprezy jest kol.Andrzej Ukleja.

Zarząd Klubu zastrzega sobie możliwość zmiany w programie z przyczyn od Nas niezależnych.

 


 

2017-01-13

Klub Górski PTTK „Karpaty” i AGP „ROVIN” zapraszają na wycieczkę!

28.01.2017r. (sobota) – Paraszka (Ukraina).

paraszka 

 

 

Program wycieczki:

Wyjazd w dniu 28.01.2017r. (sobota) o godzinie 5.00 z Przemyśla (O/PTTK ul. Waygarta 3). Dojazd do granicy, przejście piesze przez granicę. Z Szegini  transportem zapewnionym przez stronę ukraińską (wygodny bus) przejazd do miejscowości KOROSTÓW. Wyjście w góry: Uroczysko Hawryliwka – Zielona (1217m n. p. m.) – Paraszka (1268m n. p. m.) n- Uroczysko Krasne – Korostów. Powrót do Przemyśla w godzinach wieczornych. Przejście piesze przez granicę. Dojazd busem do Przemyśla.

Długość trasy: 13 km. Czas Przejścia: 6 – 7 godzin.

Udział w wycieczce wymaga dobrej kondycji fizycznej . 

Koszt wycieczki:

128 zł –  członkowie PTTK        158 zł – niezrzeszeni w PTTK

W ramach wpisowego uczestnikom zapewnia się:

- transport, opłatę parkingów, ubezpieczenie                                                                                                                                                         fachową obsługę pilota i przewodnika górskiego

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania ważnego paszportu oraz stosowania się do obowiązujących przepisów celnych.

W wycieczce może wziąć udział 16 osób . Zapisy są prowadzone w Biurze O/PTTK ul. Waygarta 3 do dnia 23.01.2017r. Przy zapisie należy podać dane do ubezpieczenia oraz  dokonać opłaty. Organizatorem i pilotem wycieczki jest Jolanta Kawalec. 

ZAPRASZAMY !!!