Sekcja Turystyki Jeździeckiej

Zawiązana we wrześniu 2009 roku Sekcja Turystyki Jeździeckiej Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu jest trzecią (po pieszej i rowerowej) sekcją w strukturach naszego klubu.

Dzięki temu, po latach przerwy, przemyślanie i nie tylko oni mogą uczestniczyć w sposób zorganizowany w rajdach konnych i innych imprezach jeździeckich. Działalnością sekcji kieruje Eliza Niemczycka posiadająca uprawnienia Przodownika Turystyki Jeździeckiej PTTK.

Sekcja jest otwarta nie tylko dla doświadczonych jeźdźców, ale również dla tych wszystkich, którzy dopiero chcą nauczyć się jeździć konno. Jest to możliwe dzięki działającej w podprzemyskich Kłokowicach stajni Piorun www.piorun.ir.pl.

Na początku 2010 roku sekcja przeprowadziła pierwszy kurs nauki jazdy konnej. Od maja 2010 roku nasza trzecia sekcja organizuje rajdy konne w okolicach Przemyśla. Oprócz organizacji rajdów w terenie sekcja ma także w planie stworzenie w przyszłości sieci szlaków konnych na terenie m.in. Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko-Turczańskich oraz skomunikowanie ich z już istniejącymi szlakami konnymi w Bieszczadach.

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki jazdy konnej, wspólnej organizacji życia sekcji i uczestnictwa w jej imprezach.

Harnaś